پس‌ از تاسيس‌ دانشگاه‌ تهران‌ در سال‌ 1313  دانشكده‌ فني‌ به‌ عنوان‌ يكي ‌از دانشكده‌‌هاي‌ شش‌گانه‌ دانشگاه، ‌به‌ همت‌ و تلاش‌ خستگي‌ ناپذير پروفسور محمود حسابي‌ تاسيس‌ شد و از مهرماه‌ همان‌ سال‌ فعاليت‌ خود را آغاز نمود. به‌ علت‌ عدم‌ وجود محل‌ خاصي‌ براي‌ استقرار دانشکده فني‌، طبقه‌ دوم‌ مدرسه‌ دارالفنون به عنوان دانشکده فني مورد استفاده قرار گرفت. در همين‌ سال (1313)،‌ از بين‌ 100 نفر از فارغ‌ التحصيلان‌ دبيرستان‌ها، 40 نفر دانشجو در رشته‌‌هاي مهندسي‌ راه‌ و ساختمان‌، مكانيك‌، برق‌ و معدن‌ از طريق‌ كنكور پذيرفته‌ شده و تحصيل خود را آغاز نمودند. رياست‌ ‌دانشكده‌ فني نيز در ابتدا بعهده‌ مرحوم‌ دكتر حسابي‌ بود. پروفسور حسابي‌ ضمن‌ تدوين‌ قوانين‌ وآئين‌ نامه‌‌هاي اجرائي‌ دانشكده‌ فني‌، طرح‌ آزمون‌ ورودي‌ و پذيرش‌ دانشجو، برنامه‌ ريزي‌ دروس‌، انتخاب‌ استادان‌ داخلي‌ و خارجي‌ وكليه‌ اموري‌ را كه‌ براي‌ گردش‌ كار يك‌ دانشكده‌ فني‌ مدرن‌ مورد نياز بود،‌ برنامه‌ ريزي‌ نموده‌ و به‌ اجرا درآورد

 

در سال‌ 1317، احداث‌ ساختمان‌ دانشكده‌ بر اساس‌ طرح‌ مهندس‌ "سيرو" و زير نظر مرحوم‌ دكترحسابي‌ با ظرفيت‌ پذيرش‌ حداكثر 200 دانشجو در غرب‌ محوطه‌ دانشگاه‌ تهران‌ آغاز شد و در مهرماه‌ 1320 دانشكده‌ فني‌ به‌ محل‌ جديد منتقل‌ شد. دوره‌ تحصيل‌ در دانشكده‌ فني‌ از بدو تاسيس‌ تا سال‌ 45-1344 چهار سال‌ و ارزش‌ آن‌ بــرابــر با فوق‌ ليسانس‌ بود. در اين‌ سال‌، يك‌ سال‌ به‌ دوره‌ تحصيلي‌ آن‌ افزوده‌ شد و دانشجوياني‌ كه‌ موفق‌ به‌اتمام دوره پنج ساله مي‌شدند، مدرك فوق ليسانس دريافت مي‌نمودند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و از سال 1361، پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي مصوب شد و ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري، منوط به قبولي در آزمون مجزا شد.

 

 

 

دانشكده‌ فني‌ در بدو تاسيس‌ در 4 رشته‌ مهندسي‌ راه‌ و ساختمان‌، مكانيك‌، برق‌ و معدن‌ دانشجو مي پذيرفت، اما‌ بعدها رشته‌ الكترومكانيك‌ جانشين‌ رشته‌ برق‌ و مكانيك‌ شد که در سال‌هاي‌ 25-1324، تعداد 20 نفر در اين‌ رشته‌ فارغ‌التحصيل‌ شدند. رشته‌ مهندسي‌ شيمي‌ نيز بعدها به‌ رشته‌‌هاي موجود دانشكده‌ فني اضافه‌ شد و اولين‌ گروه دانشجويان‌ اين‌ رشتــه تحصيلي،‌ در سال 26-1325 از دانشكـــده‌ فنـــي‌ فارغ‌ التحصــيل‌ شدند.‌ رشته‌ "تصـــفيــه‌ نفت‌" نيز بعد از آن به‌ رشته‌‌هاي موجود افزوده‌ شد و اولين‌ گروه دانشجويان آن‌ که 7 نفر بودند، در سال‌ تحصيلي 35-‌ 1334 از دانشكده‌ فني‌ فارغ التحصيل شدند. رشته‌ "استخراج‌ نفت‌" نيز در سال‌ 36-1335 و رشته‌ "زمين‌ شناسي‌" در سال‌40-1339، نخستين ‌فارغ‌التحصيلان‌ خود را تحويل‌ داد. البته بعدها رشته‌‌هاي تصفيه‌ نفت‌، استخراج‌ نفت‌ و زمين‌‌شناسي‌ حذف‌ شد و در سال‌ 1350 رشته‌ مهندسي‌ متالورژي‌ به‌ گروه‌هاي‌ دانشكده‌ افزوده‌ شد. رشته‌ نقشه‌ برداري‌ نيز در سال‌ 1367 در دانشكده‌ فني‌ ايجاد شد كه‌ اولين‌ گروه‌ دانشجويان‌ آن‌ در سال‌تحصيلي ‌72- 1371 فارغ‌ التحصيل‌ شدند. رشته‌ مهندسي‌ كامپيوتر از سال‌ 1369 در مقطع‌ كارشناسي‌ و از سال‌ 1373 همراه‌ با رشته‌ مهندسي‌ پزشكي‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد در گروه‌ مهندسي‌ برق‌ وكامپيوتر دانشکده فني داير شد. گروه‌ مهندسي‌ صنايع‌ نيز در سال‌ 1374 در دانشكده‌ فني‌ ايجاد گرديد و‌ در حال‌حاضر در مقاطع‌ كارشناسي‌، کارشناسی  ارشد  و دکتری اقدام‌ به‌ پذيرش‌ دانشجو می نماید.

 

همگام با تغييرات دانشگاه تهران، دانشکده فني در سال 1384 به "پرديس دانشکده‌هاي فني" تغيير عنوان داد و دور تازه‌اي از فعاليت‌هاي خود را آغاز نمود. هم اکنون پرديس دانشکده‌هاي فني (در سه مکان به نام پرديس) با در اختيار داشتن 9 دانشکده و 1 گروه آموزشي زيرمجموعه، به عنوان بزرگترين مرکز آموزش عالي مهندسي کشور، به تعليم و تربيت مهندسان جوان ادامه مي‌دهد و افتخار دارد که تا کنون بيش از 22000 مهندس دانش‌آموخته داشته است.

روساي دانشکده فني از بدو تاسيس تا کنون

 

 

1

آقاي دکتر محمود حسابي

1313(کفيل)

13

آقاي دکتر عبدالله استاد حسيني

1360-1357

2

آقاي دکتر غلامحسين رهنما

1324-1314

14

آقاي دکتر ناصر منيري

1361-1360

3

آقاي مهندس مهدي بازرگان

1330-1324

15

آقاي مهندس سجاد‌ هاشمي

1363-1361

4

آقاي مهندس عبدالحسين خليلي

1333-1331

16

آقاي دکتر احمد فيض ديزجي

1364-1363

5

آقاي مهندس عبداله رياضي

1342-1333

17

آقاي دکتر محمد رحيميان

1368-1364

6

آقاي مهندس رضا گنجه‌اي

1344-1342

18

آقاي دکتر رسول ميرقادري

1370-1368

7

آقاي دکتر غلامعلي بازرگان ديلمقاني

1346-1344

19

آقاي دکتر مجتبي شريعتي نياسر

1374-1370

8

آقاي مهندس محمد مظفر زنگنه

1347-1346

20

آقاي دکتر محمود موسوي مشهدي

1377-1374

9

آقاي مهندس بدخشان

1350-1348

21

آقاي دکتر رضا فرجي دانا

1381-1377

10

آقاي مهندس ايرج شمس ملک آراء

1351-1350

22

آقاي دكتر محمود نيلي احمدآبادي

1388-1381

11

آقاي دکتر مصطفي مزيني

1352-1351

23

آقاي دكتر محمود کمره ای

1388-تاکنون

12

آقاي دکتر امير منصور ميري

1357-1352