همایش معرفی رشته های فنی-مهندسی(ویژه دبیران و مشاوران مدارس) 1393/4/31

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به عنوان مهد مهندسی کشور، در صدد است « همایش معرفی رشته‌های فنی ـ مهندسی» ویژه دبیران محترم دروس مرتبط (ریاضی، فیزیک و شیمی) و مشاوران محترم آموزشی دبیرستان‌های برتر تهران را در تاریخ 12/5/1393 در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار نماید.