انتصاب سرپرست دفتر ارتباط با مدارس دانشکده فنی دانشگاه تهران 1393/4/31

 دکتر سارا نظیف عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، در تاریخ 29/2/1393 طی حکمی مشترک از سوی دکتر محمود کمره‌ای  رییس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و مهندس میرعلیرضا مهنا دبیر کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی، به عنوان سرپرست دفتر ارتباط با مدارس دانشکده فنی دانشگاه تهران منصوب شد.