مهلت ثبت نام همایش یک روز با دانشکده فنی دانشگاه تهران (معرفی رشته های فنی-مهندسی، ویژه داوطلبان برتر آزمون سراسری 1394) تمدید شد 1394/5/5

 

مهلت ثبت نام همیش یک روز با دانشگاه فنی دانشگاه تهران (معرفی رشته های فنی- مهندسی ویژه داوطلبان برتر آزمون سراسری 1394)  تا ساعت 12 ظهر 1394/05/06 تمدید شد.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.