برگزاری همایش آشنایی با رشته های مهندسی ویژه داوطلبین کنکور سراسری سال 95

همایش آشنايي با دانشكده فني و معرفي رشته هاي مهندسي ويژه رتبه هاي 1 تا 1000 منطقه يك و 1 تا 500 منطقه دو كنكور سراسري، روزيكشنبه 24 مردادماه سالجاري از ساعت 8 صبح تا 14 در محل آمفي تئاتر پرديس  2 ويژه رشته هاي مهندسي برق و كامپيوتر، مهندسي مكانيك، مهندسي متالورژي و مواد، مهندسي صنايع و مهندسي معدن و روز دوشنبه 25 مردادماه از ساعت 8 صبح تا 13 در محل سالن شهيد چمران پرديس مركزي ويژه رشته هاي مهندسي شيمي، مهندسي عمران، مهندسي نقشه برداري و علوم مهندسي برگزار مي گردد. همچنين بازديد از آزمايشگاههاي منتخب دانشكده هاي واقع در پرديس 2 براي روز يكشنبه 24 مرداد ماه از ساعت 12 الي 14 و بازديد از آزمايشگاههاي منتخب دانشكده هاي واقع در پرديس 1 براي روز دوشنبه 25 مردادماه از ساعت 11 الي 13 در نظر گرفته شده است.