برگزاری همایش آشنایی با رشته های مهندسی ویژه داوطلبین کنکور سراسری سال 95